Okul Öncesi Eğitim

Uygar Anaokullarında, yaparak yaşayarak öğrenme eğitim modeli ile öğrencilerimizin yaratıcılıklarını, problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz.Okul öncesi dönemde öğrencilerin temel yaşam alışkanlıklarını kazandığı, zihinsel gelişimlerinin ve öğrenmenin, en yoğun olduğu 4-6 yaş dönemini en doğru şekilde değerlendirmek amacıyla, çocuklarımızın yaratıcılıklarını, öğrenme motivasyonlarını, özgüvenlerini ve ilişki kurma yeteneklerinigeliştirmeyi hedefleyen öğrenci merkezli öğretim modelini uyguluyoruz.

İyi Bir Gelecek İçin

Alanında uzman öğretmen kadrosuyla, öğrencilerimizin dil yeterliliklerini geliştirmek adına yarım gün İngilizce programı uygulanmaktadır. Gelişen teknolojiye bağlı ancak bağımlı olmayan bireyler yetiştirirken, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen, analitik düşünme becerisi sağlayan Robotik Kodlama ve Zeka Oyunları dersleri verilmektedir.

Eğitimi Kişiye Özel Hale Getiriyoruz.

Öğrencilerimizin küçük yaşta özgün düşünme becerilerini ve ifade güçlerini geliştirmek adına Drama, Görsel Sanatlar, Orff temelli müzik dersleri verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin bedensel gelişimlerini takip ederken vücut koordinasyonları ve esnekliklerini geliştirmek, vücut yapılarına ve becerilerine uygun spor dallarına yönlendirmek adına USGR (Uygar Sportif Gelişim Atölyesi) ve Satranç derseleri verilmektedir.

Doğayı Keşfeden Öğrenciler

Doğayla ilgili farkındalık düzeyi gelişmiş, doğaya karşı sorumluluk hisseden bireyler yetiştirmek adına hobi bahçelerinde sebze-meyve yetiştiriciliği, at biniciliği etkinlikleri yapılmakta olup aynı zamanda problem çözme yeteneği güçlü, araştırmacı bireyler yetiştirmek adına fen laboratuvarlarında çeşitli deneyler yapılmaktadır.

İletişim Formu

    KKVK Bilgilendirme Formunu okudum, kabul ediyorum. KKVK Bilgilendirme