Sen Yokken, Bir Eksiğiz!

Uygar Okulları

Vizyonumuz

Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkelerine bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, ülkenin geleceğini şekillendiren, milletinin değerlerini bilen, koruyan, geliştiren, ailesine ve insanlığa karşı sorumluluk bilincine sahip gençler yetiştirmek, Türk Milli Eğitim sistemi içerisinde, örnek bir eğitim modeli oluşturmaktır.

Uygar Okulları

Misyonumuz

Temelde, öğrenmeyi öğretmek anlayışı ile çıktığımız yolculuğumuzda, Türkiye’nin yanı sıra bölge ülkelerinde de kurmayı hedeflediğimiz yeni okul zincirlerimizle ve fark üreten insan kaynağımızla; dünya barışına katkı sağlayan bireyler yetiştirmektir. Spor, sanat, bilim ve teknoloji alanında uluslar arası başarılara sahip, keşifler ve bilimsel icatlar yapan bilim adamları ile geleceğin liderlerini yetiştiren bir kurum olmaktır.

Uygar Eğitim Kurumları

Çocukların severek geldiği ve keyifli zaman geçirdiği; gelişimsel, bireysel, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yanıt veren, uluslararası etkileşime açık, özgün ve özgür düşünen dünya vatandaşları yetiştiren, bir dünya okulu olmak amacıyla yola çıktık.

Başarı Odaklı Yaklaşım

Bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, yaratıcı, çözüm odaklı başarılı öğrenciler yetiştiriyoruz.

Amacımız

Okullarımızın ilk amacı öğrenciyi sürekli aktif tutarak iletişim odaklı bir eğitim vermektir.

Teknik

Ders esnasında sunulan görsel ve işitsel aktiviteler ve konuşma kulüpleriyle öğretim sağlıyoruz.

Seviyeler

Öğrencinin seviye ölçümünü yaptıktan sonra ihtiyaçlarını en doğru şekilde analiz ederiz.