Uygar Okulları

Vizyonumuz

Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkelerine bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, ülkenin geleceğini şekillendiren, milletinin değerlerini bilen, koruyan, geliştiren, ailesine ve insanlığa karşı sorumluluk bilincine sahip gençler yetiştirmek, Türk Milli Eğitim sistemi içerisinde, örnek bir eğitim modeli oluşturmaktır.

Uygar Okulları

Misyonumuz

Temelde, öğrenmeyi öğretmek anlayışı ile çıktığımız yolculuğumuzda, Türkiye’nin yanı sıra bölge ülkelerinde de kurmayı hedeflediğimiz yeni okul zincirlerimizle ve fark üreten insan kaynağımızla; dünya barışına katkı sağlayan bireyler yetiştirmektir. Spor, sanat, bilim ve teknoloji alanında uluslar arası başarılara sahip, keşifler ve bilimsel icatlar yapan bilim adamları ile geleceğin liderlerini yetiştiren bir kurum olmaktır.

Öğrenmenin Gücüne İnanıyoruz

Eğitim de çağdaş, bilimsel, öğrenci odaklı ve bilime önem veren gençler yetiştirmek için çıktığımız bu yolda UYGAR EĞİTİM üç şubesi ile hizmet vermeye devam etmektedir. Evrensel bilgiye yerel değerler katarak Gaziantep’te bir marka haline gelen UYGAR EĞİTİM hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Size Yardımıcı Olmak İçin Buradayız

Sizlere en iyi şekilde yardımcı olabilecek uzman kadromuzla iletişime geçebilirsiniz.