Uygar İlkokulu

Geleceğin nesilleri ilkokuldan itibaren yetişmeye başlıyor. Uygar Koleji bu gerçeğin bilinciyle öğrencilerine geleceğin öğrenen profili olarak yetiştirebilmek ve her birinin birer dünya insanı olması için eğitim öğretim faaliyetlerine bir çok farklı içerikle destek veriyor. Uygar Kolejinde ilkokul birinci sınıftan itibaren ezberci değil analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi odaklı bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. 4. sınıfta öğrencilerimizin ortaokul sistemine uyumlarını sağlamak adına, Fen, Matematik ve Türkçe derslerine alanında uzman öğretmenlerle branşlaşmaya yönelik ilk adımlar atılmaktadır.

Çözüm Odaklı Rehberlik Desteği

Öz güveni yüksek, güçlü yönlerinin farkında bireyler yetiştirmek için tüm öğrencilerimize uzman psikolog ve rehberlik birimi tarafından çözüm odaklı rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği sağlanmaktadır.

İlkokul 1. sınıftan itibaren öğrencilerimiz, iletişim odaklı yabancı dil eğitim programı ile yabancı dilde kendilerini ifade etmeyi, uzman öğretmen kadrosu eşliğinde öğreniyorlar.

Uygar Kulüpleri

Uygulamalı ders öğretmenleri ve alanında yetkin uzman öğreticilerin görev aldığı kulüplerimiz bilişim teknolojileri, görsel sanatlar, tiyatro, müzik ve çeşitli spor dallarını kapsar. Öğrencilerimiz, kulüplerde yaptıkları çalışmaları dönem sonunda düzenlenen etkinliklerle arkadaşlarıyla ve velileriyle paylaşırlar.

Modern Teknolojiye Ayak Uyduran Bireyler

21. yüzyılın en önemli becerilerinden biri olan teknolojiyi etkin ve doğru kullanan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Uygar Koleji, öğrencilerimizin bu becerileri geliştirmek adına Robotik Kodlama ve Zeka Oyunları derslerine önem vermektedir.

Duygularını Tanıyan ve İfade Edebilen Bireyler

Dünyanın gideceği noktaya bakıldığında, öğrencilerin yaratıcı düşünerek her süreci farklı bir şekilde ele alıp, kendilerini farklı yollarla ifade edebilme becerileri önem kazanıyor. Bu bağlamda Uygar Koleji olarak İlkokul 1. sınıftan itibaren tüm sınıf düzeylerinde, öğrencilerimize Yaratıcı Drama, Görsel Sanatlar ve El Becerileri ve farklı enstrümanlarla desteklemiş Müzik dersleri vermekteyiz.

İletişim Formu

    KKVK Bilgilendirme Formunu okudum, kabul ediyorum. KKVK Bilgilendirme