Uygar Ortaokulu

Ortaokul ön ergenlik, sınıf öğretmeninden farklı branşlara geçişin olduğu bir sürecin başlangıcıdır. Bu süreçte okulumuz danışman öğretmenler ile her öğrencinin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak ve öğrencilerin psiko-sosyal gelişimlerini takip ederek, öğrencilerin akademik ve sosyal alanlarda başarılarına katkı sağlamaktadır. Her sınıf seviyesinde kazanım odaklı değerlendirme sınavları uygulanmaktadır. Sınav sonuçları doğrultusunda, öğrencilerin akademik gelişimleri takviye çalışmalarıyla desteklenmektedir.

Dünya Vatandaşı Bireyler

Globalleşen dünyada kendi dillerine hakim olan bireylerin dünya dil ve kültürlerini tanıması ve kendilerini okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında geliştirmek amacıyla yoğunlaştırılmış İngilizce eğitiminin yanı sıra ikinci yabancı dilde de eğitim verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimize uluslararası sınavlarda (Cambridge, TOELF vb.) ölçme değerlendirme yapılmaktadır.

Teknolojinin Akıllı ve Verimli Kullanımı Eğitime Güç Katıyor, Başarıyı Yükseltiyor!

Öğrencilerimiz dijital görsellerle zenginleştirilmiş ders içerikleri ile öğrenmeyi bir deneyime dönüştürür. Zenginleştirilmiş öğrenme deneyimleri öğrencilerin içeriğe olan ilgisini arttırır.  İnsan beyni ilgi duyduğu şeyleri çok daha kolay  öğrenir ve kısa sürede hafızaya alır.  Bu durum öğrencide öğrenme özgüvenini yükseltir. Kısalan anlatım ve öğrenme süreleri sayesinde öğrencilerin farklı uygulamalar ve etkinliklerle bilgiyi beceriye dönüştürmesine zaman kalır.

Hayata Hazır Bireyler

Akademik çalışmalarımızın yanı sıra öğrencilerimizi hayata hazırlamak, sosyal yönlerini ifade becerilerini geliştirmek için yaratıcı okuma ve yazma, yurt içi ve yurt dışı geziler, tiyatro sinema  etkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleri, drama gibi birçok sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.

İletişim Formu

    KKVK Bilgilendirme Formunu okudum, kabul ediyorum. KKVK Bilgilendirme